ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Σήμερα τα βασικά θέματα πωλήσεων ελέγχουν μόνο τις αγορές των πραγμάτων που γίνονται απευθείας από το Ανδρεϊατρικό S.L., μέσω της τηλεφωνικής υπηρεσίας, των γραφείων ή της ιστοσελίδας του Ανδρεϊατρικού S.L.. Δεν είναι δυνατόν να δηλώσετε σε οποιοδήποτε είδος είδους αγοράς που γίνεται μέσω οποιουδήποτε είδους διαφορετικού άλλου προμηθευτή παραγγελιών δικτύου.

Τιμή
Το ποσοστό θα είναι οπωσδήποτε αυτό που θα μπορούσε να κάνει κάθε είδους λεπτό στο χρόνο που ξεκίνησε στην ισοδύναμη ιστοσελίδα που παράγεται από τον Αντρεϊατρικό S.L. για κάθε χώρα. Το κόστος θα περιέχει απολύτως φορολογική ευθύνη όταν είναι τέλεια.

Το κόστος για όλα τα προϊόντα δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε είδος πρόσθετης φορολογικής υποχρέωσης αφιερώσεων ή διοδίων που θα μπορούσαν να επιβληθούν από τους κανονισμούς της προσωπικής χώρας. Κάθε είδους πρόσθετες δαπάνες αυτού του τύπου θα πληρωθούν από τον αγοραστή των πραγμάτων που ανησυχούν.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΦΛΉΣΕΩς
Τα πράγματα παραδίδονται όταν το 100 του οικισμού έχει πάρει από το Ανδρεϊατρικό, S.L.
Διαπραγμάτευση μοιάζει εγκεκριμένη για όλα τα στοιχεία και επίσης όλες οι τοποθεσίες είναι πιστωτική κάρτα, χρεωστική κάρτα, καθώς και επιπλέον PayPal.

ΧΡΌΝΟς μαζί με τα προβλήματα της ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑς
Ο χρόνος διανομής εκτός από την εταιρεία μεταφορών που έκανε χρήση θα ποικίλει σίγουρα σχετικά με την τελευταία θέση.

ΗΝΩΜΈΝΕς Πολιτείες, Ευρώπη & Ιαπωνία, ~ 4-9 ημέρες
Ασία-Ειρηνικός & Αμερική, ~ 10-20 ημέρες

Κατά τη στιγμή της κυκλοφορίας του αίματος, τα ταιριαστά αρχεία πρέπει να έχουν εξουσιοδοτηθεί για την επιβεβαίωση της τιμολόγησης, καθώς επίσης και τη συναίνεση της παράδοσης.

Σε περίπτωση που προσδιοριστεί εξωτερική βλάβη οποιουδήποτε τύπου στοιχείου, αυτό θα πρέπει να εξηγηθεί σωστά στο σημείωμα διανομής, καθώς και, επιπλέον, ο πελάτης πρέπει να διαφωτίσει το Ανδρεϊατρικό S.L. εντός της επόμενης 2 εβδομάδας μετά την ημέρα της ροής.

Διαβεβαιώσεις
Τα προϊόντα που προσφέρει η Ανδρεϊατρικό S.L. έχουν την τήρηση εγγυήσεων:

Εγγύηση επιλογής προϊόντος:
Τα προϊόντα του ανδρεϊατρικού γίνονται σύμφωνα με τις πιο άκαμπτες ανάγκες πριμοδότησης της αγοράς υγείας, επιτρέποντάς μας να χρησιμοποιούμε 1 έτος εγγύηση υπηρεσιών προϊόντων, καθώς και 2 χρόνια εγγύηση υπηρεσιών προϊόντων στα έθνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το πρότυπο που είναι αποτελεσματικό.
Αυτή η διάρκεια θα ξεκινήσει οπωσδήποτε την ημέρα μετά τη διαχείριση του αντικειμένου του καταναλωτή.

Η εγγύηση στοιχείων θα σταθεί μόνο αν ο πελάτης έχει την αρχική χρέωση/τιμολόγηση πωλήσεων (προσδιορίζοντας την ημέρα της προμήθειας και τον αριθμό επιβεβαίωσης), το ίδιο το στοιχείο (αγνοώντας μη επαναχρησιμοποιήσιμα μέρη) και ομοίως την πρώτη συσκευασία προϊόντων.

Η εγγύηση του κατασκευαστή είναι άκυρη σχετικά με οποιοδήποτε είδος προϊόντων που έχουν επισκευαστεί ή τροποποιηθεί από ιδιώτες, εκτός από τους διαπιστευμένους αντιπροσώπους του διανομέα ή που έχουν πραγματικά υποστεί κατάχρηση, αμέλεια ή περιστατικό από τον αγοραστή.

Ομοίως, εκτός από το υλικό του προϊόντος που αποκτήθηκε καθώς και, ως εκ τούτου, από την εγγύηση, τα σημεία που απαιτούνται για τη χρήση για τους πελάτες των οποίων τα φυσιολογικά προβλήματα είναι μεγαλύτερα από τα τυπικά, ή ότι, η στιγμή της η χρήση του κάνει τον πελάτη να τους χρειάζεται. Αυτά αποτελούνταν από στοιχεία που απαιτούνται για αυτά τα άτομα απαιτούν να πάρει από τον αγοραστή, υποθέτοντας τον πελάτη την τιμή των επιπλέον εξαρτημάτων.

Σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ, με την προσθήκη κλινικών μικροεφαρμογών, εκτός από το πρότυπο ISO 13485:2003 εξαιρετικής ποιότητας, ο πελάτης πρέπει να αποστείλει αυτή την εγγύηση, πλήρως εκτός από το ίδιο αδειοδοτημένο, με την προσκόλληση στην ταχυδρομική Διεύθυνση: Αντρεϊατρικό S.L., 6 γιαγιά Via, 4th, 28013 Μαδρίτη, Ισπανία.

Δικαίωμα εγγύησης επιστροφής χρημάτων:
Οι αποδιαγωνισμοί του ανδρεοϊατρικού S.L. πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις πιο εκτεταμένες ποιοτικές ανάγκες της κλινικής περιοχής, οι οποίες επιτρέπουν στον καταναλωτή να ξεπληρώσει την περίοδο διακοπής της συμφωνίας 60 ημερών για να επιστραφεί το δάνειο που επενδύθηκε για αυτούς, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το είδος Πρέπει να έχει επιστραφεί στο Ανδρεοϊατρικό S. L
. Η διάρκεια διακοπής αρχίζει με την ημέρα μετά τη λήξη του πελάτη παίρνει την επέκταση που σκοπεύουν να επιστρέψουν, έκανε χρήση του gadget στην πραγματικότητα έχει δαπανηθεί για εντελώς.

Η εγγύηση αυτή θα αποτελέσει απόλυτο σημείο για τους αποδιαγωνισμούς του Ανδρεϊατρικού S.L., καθώς και για το γεγονός ότι μόλις πήρε το δικαίωμα από τον προμηθευτή, το Ανδρεϊατρικό S.L., χρησιμοποιώντας την τηλεφωνική του εγκατάσταση εξυπηρέτησης πελατών, στο περιβάλλον εργασίας τους ή χρησιμοποιώντας τις τοποθεσίες που είναι ο Οίκος των Το ξέρω.

Η παρούσα εγγύηση επιτρέπει ιδίως κάθε είδους πρόσθετα μέρη που αποκτώνται είτε από κοινού είτε μεμονωμένα από το πρωτεύον αντικείμενο.

Για να επιστρέψει το τίμημα που κατέβαλε ο πελάτης, ο Αντρεϊατρικό S.L. θα του ζητήσει σίγουρα να επιστρέψει το σημαντικό προϊόν που προετοιμάστηκε στο γραφείο του (ταχυδρομική διεύθυνση: 6 γιαγιά Via, 4th, 28013 Μαδρίτη, Ισπανία), μαζί με το προκαταρκτικό τιμολόγιο ή τις πωλήσεις τιμολόγιο (καθορίζοντας την ημέρα της αγοράς επιπλέον του αριθμού αναγνώρισης) εκτός από την αρχική συσκευασία του προϊόντος. Αφού εξετάσει τη θέση του προϊόντος, το Ανδρεϊατρικό θα προχωρήσει σίγουρα στην αντιστάθμιση του ποσού στον πελάτη.

Η παροχή δαπανών δεν αποζημιώνεται. Ομοίως, η δαπάνη της συλλογής θα βαρύνει σίγουρα τον πελάτη.

Η διάρκεια της 30 ημερών αποζημίωσης θα ξεκινήσει σίγουρα την ημέρα μετά το κατάλληλο προϊόν, τιμολόγηση ή τιμολόγιο πώλησης μαζί με επιπλέον την αρχική συσκευασία του προϊόντος έχουν πράγματι ληφθεί από το Ανδρεοϊατρικού S. L

. Η προσέγγιση του εποικισμού θα γίνει σίγουρα με τη μεταφορά των τραπεζών, εκτός αν ο Αντρεϊατρικό S.L. έχει πραγματικά την αίτηση για τις λεπτομέρειες των τραπεζών του πελάτη για να επιστρέψει τα χρήματα σε μετρητά στην πιστωτική κάρτα που αρχικά έκανε χρήση του στον παράγοντα της απόκτησης.

Οι εξαγορές που πραγματοποιούνται μέσω αντιπροσώπων ή διανομέων 3ο συμβάντος παραλείπονται ιδιαίτερα από τη διαβεβαίωση που αναφέρθηκε προηγουμένως.

Η κοινή διάρκεια διάρκειας 14 ημερών θα θέσει απολύτως το υπόλοιπο των πραγμάτων του Ανδρεϊατρικού S.L. στο οποίο η πρόθυμα παρατεταμένη εγγύηση δεν είναι ρητά σημαντική.

Η παροχή τιμών είναι απλά επιστρέψιμη όταν αφορά λάθος διανομή ή ελαττωματικά είδη.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΈΝΗ ΈΓΚΡΙΣΗ.
Με τη συγκατάθεση αυτές τις ημέρες προβλήματα πωλήσεων, αναγνωρίζετε καθώς και εξομολογηθείτε αναγνωρίζοντας τα χαρακτηριστικά, τα είδη, τις αντενδείξεις, μαζί με την προφύλαξη που χρειάζεστε για να αναλάβει για να αξιοποιήσει κατάλληλα το στοιχείο.

Αναγνωρίζετε, ομολογείτε και μπορείτε επίσης να προσδιορίσετε την προσκόλληση σε ενδείξεις εκτός από την παρουσία κινδύνων για την υγεία και την ευεξία και την υγεία, αν δεν κάνετε χρήση του πράγματος που συμμορφώνεται αποκλειστικά με κάθε πρότυπο.

Θα πιστεύεται ότι έχετε πραγματικά κατανοήσει μαζί με τα διαπιστευμένη σήμερα προβλήματα που έχετε πλήρη κατανόηση αυτών των σχεδίων με τις λεπτομέρειες που περιέχονται μέσα τους από το ελάχιστο που κάνετε την απόκτηση των σημαντικών πραγμάτων. Επιπλέον, παρέχετε έγκριση με ενημέρωση σχετικά με τους κινδύνους από την κατάχρηση του αποκτηθέντα προϊόντος.

Το Ανδρεοϊατρικό® έχει πραγματικά εγγραφεί με το Ανδροπέος® ως συσκευή προγράμματος II στις ΗΝΩΜΈΝΕς ΠΟΛΙΤΕΊΕς για να χρησιμοποιηθεί ως ένα εξωτερικό εργαλείο αντοχή στο πέος που σχεδιάζεται να αναπτύξουν ή να διατηρήσουν άφθονη δύναμη του πέους για σεξουαλικές διασειρές. Η® Ανδροπέους είναι ασαφής στις Η.Π.Α. ως:.

Μηχανικές εξάπσεις πέους.
Βελτίωση του πέους, όπως η βελτίωση του πέους.
Θεραπεία των προβλημάτων ή προβλήματα του πέους σχετικά με καμπυλότητα μαζί με άλλα προβλήματα πέους, π.χ. το πρόβλημα του Peyronie.
Το gadget δεν παρέχεται γρήγορα για να αποκτήσετε στις Η.Π.Α. για τις παρεχόμενες χρήσεις.

Μεταπώληση.
Είναι εντελώς περιορισμένη μάρκετινγκ σημεία που χρησιμοποιούνται, για παράγοντες της δημόσιας υγείας. Ο πελάτης έχει περίοδο επιστροφής χρημάτων για να σταματήσει τη μεταπώληση των χρησιμοποιούμενων ειδών. Το ανδρεϊατρικό είναι η μόνη εταιρεία που είναι πιστοποιημένη για να ασχοληθεί με τα πράγματα που χρησιμοποιήθηκαν.

Δικαιοδοσία.
Για οποιαδήποτε ανησυχία έναντι του Ανδρεϊατρικού S.L., το δικαστήριο της Μαδρίτης (Ισπανία, Ευρωπαϊκή Ένωση) θα θεωρηθεί απολύτως ικανό, ως αποτέλεσμα της αποκήρυνωσης των συστατικών σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία που μπορεί να χρησιμοποιήσει.

Pin It on Pinterest