SATIN ALMA ŞARTLARI

UYGULAMA KAPSAMI
Günümüzde temel satış sorunları, Andromedical S.L.’nin telefon hizmeti, ofisleri veya web sitesi sayesinde sadece Andromedical S.L.’den yapılan alışverişleri kontrol etmektedir. Farklı diğer ağ sipariş tedarikçisi her türlü aracılığıyla yapılan satın alma türü her türlü beyan etmek mümkün değildir.

Fiyat
Oranı kesinlikle her ülke için Andromedical S.L. tarafından üretilen eşdeğer web sitesinde başlatılan zaman dakika türü her türlü büyük olasılıkla olacaktır. Maliyet kesinlikle vergi sorumluluğu ne zaman mükemmel içerecektir.

Tüm ürünlerdeki maliyetler, kişisel ülke yönetmelikleri tarafından uygulanabilecek her türlü ekstra vergi yükümlülüğü özverililiğini veya geçiş ücretlerini içermez. Bu tür ek harcamaların her türlü şeyler endişeli alıcı tarafından ödenecek.

GERI ÖDEME ENDIŞELERI
Andromedical, S.L. tarafından 100 anlaşmaya varıldığında her şey teslim edilir.
Müzakere tüm öğeler için onaylanmış benzer ve aynı zamanda tüm yerlerde kredi kartı, banka kartı yanı sıra ayrıca Paypal vardır.

SIRKÜLASYON SORUNLARI İlE İlE İlE ZAMAN
Dağıtım süresi, kullanım yapılan nakliye şirketine ek olarak kesinlikle son konuma göre değişecektir.

ABD, Avrupa ve Japonya, ~ 4-9 gün
Asya-Pasifik ve Amerika, ~ 10-20 gün

Kan dolaşımı sırasında, eşleşen kayıtların faturalamayı onaylamak ve aynı şekilde teslimatın onayını onaylamak için yetkilendirilmesi gerekir.

Herhangi bir maddenin dış zararlarının tespit edilmesi durumunda, bu durum dağıtım notunda doğru bir şekilde açıklanmalıdır ve ayrıca müşteri, akış gününden itibaren 2 hafta içinde Andromedical S.L.’yi aydınlatmak zorunda dır.

Güvence
Andromedical S.L.’nin sunduğu ürünler garantilere bağlı kalmaktadır:

Ürünün Opsiyon garantisi:
Andromedical’in ürünleri, sağlık piyasasının en katı prim ihtiyaçlarına göre yapılabilmekte ve avrupa birliği ülkelerinde 1 yıllık ürün hizmet garantisinin yanı sıra 2 yıllık ürün hizmet garantisi nin standart etkinliğe göre kullanılmasısağlanmaktadır.
Bu süre, maddenin tüketiciye işlendiği günden sonraki gün kesinlikle başlar.

Müşteri ilk fatura/ satış faturası (satın alma ve bildirim numarası belirtilmesi), maddenin kendisi (yeniden kullanılabilir olmayan parçaları göz ardı etme) ve aynı şekilde ilk madde ürün ambalajı varsa, madde garantisi yalnızca geçerli olacaktır.

Üreticigarantisi, distribütörün akredite acenteleri dışında bireyler tarafından onarılan veya değiştirilen veya alıcı tarafından gerçekten kötüye kullanım, ihmal veya olay geçiren her türlü eşyayla ilgili olarak geçersizdir.

Benzer şekilde, özellikle elde edilen maddenin malzeme den yanı sıra, bunun garantisi, bu noktalar, fizyolojik sorunları tipik daha büyük olan müşteriler için kullanılmak üzere gerekli olan bu noktalar, ya da o an dışında bırakılır kullanımı müşteriye ihtiyaç duyar. Bu kişiler için gerekli bileşenlerden oluşan alıcı tarafından kazanılmış olması gerekir, müşteri ekstra bileşenlerin fiyat varsayarak.

Direktif ibare 93/42/EEC’ye göre, klinik cihazlar, ISO 13485:2003 Mükemmel Kalite Standardına ek olarak, müşterinin bu garantiyi göndermesi gerekmektedir, tamamen lisanslı, posta yapıştırma adres: Andromedical S.L., 6 Granny Vía, 4th, 28013 Madrid, İspanya.

Para İade Garantisi Hakkı:
Andromedical S.L.’nin genişleticiler, klinik alanın en kapsamlı kalite ihtiyaçlarına göre yapılır, bu da tüketiciye 60 günlük sözleşmenin durdurulması süresinin sağlanmasına olanak sağlar. Andromedical S.L.’ye iade edilmiş olması şartı
. Durdurma süresi, sonuç istemcisi döndürmek niyetinde oldukları genişletici alır gün sonra başlar, gadget kullanımı aslında tamamen harcanmıştır.

Bu garanti kesinlikle Andromedical S.L.’in genişleticilerinin yanı sıra aynı şekilde sadece tedarikçi, Andromedical S.L., müşteri hizmetleri telefon tesisini kullanarak, kendi çalışma ortamlarında veya ev olan siteleri kullanarak sağ kazanılmış yer olacaktır AndromedicalS.L.

Bu Garanti, özellikle birincil maddeden ortaklaşa veya ayrı ayrı edinilen her türlü ilave parçayı dışarıda bırakır.

Müşteri tarafından ödenen fiyatı geri ödeyebilmek için, Andromedical S.L. kesinlikle kendi ofisine hazırlanan önemli ürünü iade etmesini talep edecektir (Posta adresi: 6 Büyükanne Vía, 4th, 28013 Madrid, İspanya), ön fatura veya satış ile birlikte orijinal ürün ambalajına ek olarak fatura (aynı şekilde Tanıma numarasına ek olarak satın alma gününün tanımlanması). Ürünün durumunu inceledikten sonra, Andromedical kesinlikle müşteriye miktarı telafi etmek için devam edecektir.

Giderleri sağlama telafi edilmez. Benzer şekilde, tahsilat gideri kesinlikle müşteri tarafından karşılanacaktır.

Otuz günlük tazminat süresi kesinlikle uygun ürün, fatura veya satış faturası ile birlikte ilk ürün ambalaj aslında Andromedical S.L tarafından kazanılmış sonra gün başlayacaktır

. Andromedical S.L. aslında satın alma faktörü nden yararlanılan kredi kartınak para geri ödemek için müşterinin bankalar için çağrılır sürece yerleşim yaklaşımı kesinlikle bankalar transferi ile olacaktır.

Temsilciler veya 3.

Ortak 14 günlük durdurma süresi kesinlikle andromedical S.L.’s şeyler hangi isteyerek uzun süreli garanti açıkça önemli değildir geri kalanı koyacağız.

Yanlış dağıtım veya kusurlu maddeler içerdiğinde fiyatların sağlanması iade edilebilir.

EĞITIMLI ONAY.
Bu gün Satış Sorunları onayı ile, yanı sıra özellikleri, türleri, kontrendikasyonları, uygun öğeyi kullanmak için almak için gereken önlem ile birlikte kabul itiraf.

Eğer tamamen her standarda uygun bir şey yararlanmak yoksa kabul, itiraf ve aynı zamanda sağlık ve zindelik ve sağlık tehlikeleri varlığının yanı sıra endikasyonları yapışmasını belirlemek için devlet.

Bu planların tam olarak anladığı bu planlar la birlikte gerçekten anlamış olduğunuz düşünülecektir. Ayrıca, edinilmiş ürünün yanlış kullanımının riskleri hakkında bilgilendirilmiş onay sağlarsınız.

Andromedical ® aslında abd’de bir Program II cihaz olarak Andropenis ® ile geliştirmek veya cinsel ilişki için bol penis tokluk korumak için planlanan bir açık penis sertlik aracı olarak kullanılmak üzere kaydoldu. Andropenis ® OLARAK ABD’de belirsiz:

Mekanik penil genişleticiler.
Penis gelişimi gibi penis gelişimi.
Diğer penis sorunları ile birlikte eğrilik ile ilgili sorun veya penis sorunlarının tedavisi, örneğin, Peyronie’s Problem.
Gadget, abd’de sağlanan kullanımlar için hızlı bir şekilde sağlanmaz.

Satma.
Bu tamamen sınırlı pazarlama kullanılan noktaları, halk sağlığı faktörleri için. Müşterinin kullanılmış maddelerin satışını durdurmak için para iade süresi vardır. Andromedical kullanılan şeyler ile başa çıkmak için akredite tek şirkettir.

Yargı.
Andromedical S.L.’ye karşı ne olursa olsun, Madrid Mahkemesi (İspanya, Avrupa Birliği) bileşenlerinin yararlanabileceği herhangi bir başka yargı yetkisine feragat etmesinin bir sonucu olarak, kesinlikle yeterli olacaktır.

Pin It on Pinterest