2023, εκπαίδευση ιατρού σε σεξουαλικές υποθέσεις

2023, εκπαίδευση ιατρού σε σεξουαλικές υποθέσεις

Η ψυχιατρική είναι ο κλάδος της ιατρικής που έχει ασχοληθεί περισσότερο με τη σεξολογία, ο Γενικός ιατρός είναι, εν μέρει, ανασταλμένο από την περίπλοκη γλώσσα των ψυχιάτρων, η οποία είναι ακόμη πιο μπλεγμένη από τη σύλληψη των νεολογικών μηνυμάτων που σχηματίζονται...

Pin It on Pinterest