2023, אימון רופא בענייני מין

2023, אימון רופא בענייני מין

הפסיכיאטריה היא ענף הרפואה שעסק ביותר בסקסולוגיה, אך המטפל הכללי, בין השאר, מונע על ידי השפה המורכבת של הפסיכיאטרים, שמעורב אף יותר בשל תפיסתם של נויולוגיות שנוצרו משמות של דמויות היסטוריות או ספרותיות. לכן יש לנו את המונח "מזוכיזם", הנגזר משמו של הסופר...

Pin It on Pinterest